top of page

זכינות - דגשים להסכם זיכיון

זכיינות הינה שיטת שיווק שבה חברה מזכה מתקשרת עם משווק עצמאי ("זכיין"), לשם שיווק המוצרים או השירותים של החברה, תוך שימוש בשמה של החברה, בסימניה המסחריים, במוניטין ובידע שלה. מודל זה מאפשר לחברה להרחיב את עסקיה, לפרוס נקודות שיווק וליצור רשת סניפים אחידים, לרבות במוצריהם, מחיריהם ועיצובם, תוך צמצום משמעותי של סיכונים ועלויות.

זכויות יוצרים בצילום פורטרט

בידי מי זכויות היוצרים בצילום דיוקן? האם כל העתקה של צילום מהווה הפרת זכויות יוצרים? האם צלם שצילם תמונה שבה מופיע אדם מסוים, רשאי לעשות בצילום כל שימוש, כראות עיניו? על השאלות הללו ננסה להשיב במאמר זה.

מפיץ מול סוכן - ההבדלים בין שני ערוצי השיווק

יצרנים הבאים לשווק את מוצריהם, בפרט כשמדובר בייצוא מוצרים למדינות אחרות, עומדים בפני הדילמה, באיזה ערוץ שיווקי לבחור – האם לבחור במודל השיווק הישיר, הנעשה באמצעות עובד או שלוח הנתון למרותו ופועל בשמו של היצרן (השלוח מכונה בדרך כלל, משווק או סוכן (Agent)), או שמא, לבחור במודל של שיווק באמצעות גורם עצמאי (המכונה בדרך כלל, מפיץ (Distributor)).

נכנסים לשותפות? הסדירו בהסכם השותפות את נושא זכויות היוצרים שיצמחו מהעסק המשותף

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות בקרב חברות ואנשי עסקים לצורך להגן על נכסי הקניין הרוחני שלהם. אולם, גם אם אנשים נותנים את הדעת על הצורך להגן על זכויות היוצרים שלהם מול גורמים החיצוניים לעסק שלהם, במרבית המקרים, אין הם נותנים את הדעת ואין הם מסדירים את נושא זכויות היוצרים מול שותפיהם העסקיים.

מהי עמותה?

יש לכם רצון לקדם מטרה חברתית כלשהי שבוערת בעצמותיכם ואפילו מצאתם אנשים נוספים, השותפים לתשוקתכם לפעול למימוש אותה מטרה. מה עושים עכשיו? איך מניעים את קבוצת האנשים הזו ומאגדים אותם לגוף אחד הפועל למען אותה מטרה משותפת?

הקמת חברה

לצורך הקמת חברה יש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים, כאשר הם ממולאים, חתומים ומאומתים כנדרש

חברה או שותפות?

התלבטות נפוצה בקרב יזמים אשר חברו יחד לצורך הקמת מיזם/עסק היא, באיזה אופן להתאגד יחד: האם באמצעות הקמת חברה או, באמצעות הקמת שותפות.

במאמר זה נבהיר, על קצה המזלג, מהם ההבדלים המרכזיים בין חברה ובין שותפות וננסה לסייע בהתלבטות הזו.

זכויות יוצרים חלות גם באינטרנט

ישנה הנחה מוטעית בקרב הציבור הרחב לפיה, יצירות המופיעות באינטרנט הינן בהכרח נחלת הכלל וכל המעוניין יכול לעשות שימוש בתמונות, כתבות וחומרים נוספים המצויים ברשת, באופן חופשי וללא כל מגבלה.

מאמרים

bottom of page