top of page

המשרד עוסק בהקמת חברות, שותפויות וגופים נוספים ומעניק ייעוץ משפטי שוטף לגופים אלה בכל האספקטים הנוגעים לפעילותם העסקית.

 

המשרד מעניק ליווי משפטי במגוון רחב של עסקאות והתקשרויות מסחריות וביניהם, הסכמי מסחור ידע וטכנולוגיה, הסכמי ייצור, שיווק והפצה, הסכמים עם ספקים, יועצים ונותני שירותים, הסכמי זיכיון, הסכמי שותפות והקמת מיזמים עסקיים שונים, מכרזים ועוד.

 

המשרד מייעץ ומלווה את לקוחותיו לכל אורך התהליך, החל משלב בדיקת ותכנון העסקה, דרך ניסוח החוזה, ניהול המשא ומתן וכלה בהשלמת העסקה וחתימת ההסכם.

 

חשוב להבין כי אחד השלבים החשובים ביותר, עוד לפני שלב החוזה, הוא שלב בדיקת העסקה ובדיקת התקיימותם של התנאים המקדמיים הנחוצים להתקשרות בעסקה. בדיקות אלה יכריעו לגבי כדאיות העסקה המוצעת ומה הם הסיכונים הגלומים בה. כך למשל, אם תחליטו לשכור נכס מסחרי ויתברר כי על פי התב"ע החלה על הנכס, השימוש שאתם עושים בנכס המושכר אינו מתאים לייעוד על פי התב"ע, הסכם השכירות הטוב ביותר לא יגן עליכם מפני הליכים פליליים. משרדנו ייעץ לכם בכל הנוגע לבדיקות הדרושות על מנת להפחית ככל הניתן את סיכוני העסקה.

 

הסכם צריך להיות מותאם למידותיה ולמאפייניה של העסקה הספציפית ולא יכול להיות הסכם אחד הזהה לחלוטין למשנהו. ישנה טעות רווחת בציבור לפיה, הסכם "סטנדרטי" הוא הסכם מאוזן המבטא את האינטרסים של שני הצדדים בצורה הוגנת ושווה ולכן, אנשים מתפתים להשתמש בהסכמים המופצים לכל דורש, כגון אלה המופצים באינטרנט. בכך, הם חושפים עצמם לסיכון שההסכם אינו מתאים לעסקה הספציפית שהם מעוניינים להתקשר בה ולכך שההסכם אינו מגן על האינטרסים שלהם בעסקה זו. כדי לנסח הסכם טוב יש להכיר היטב את מהות העסקה ואת הכשלים והמחלוקות שעלולים להתעורר בין הצדדים לה.

 

למשרדנו הכרות מעמיקה עם מגוון רחב של הסכמים מסחריים ומיומנות גבוהה בניסוחם. אנו ננהל עבורכם מו"מ ענייני ונחוש על מנת להבטיח את זכויותיכם ולתת מענה לאינטרסים שלכם.

bottom of page