top of page
Office

המשרד מעניק ייעוץ משפטי לתאגידים ולגופים עסקיים בכל השלבים השונים של פעילותם העסקית, החל משלב ההגנה על הרעיון והפיתוח, דרך הקמת חברות, שותפויות ומיזמים עסקיים שונים, ייעוץ שוטף וייצוג בכל ההתקשרויות והעסקאות הנדרשות לפעילות העסקית וכלה בהסכמי היפרדות ובפירוק מרצון של תאגידים.
 
המשרד מעניק ליווי משפטי ומייצג חברות מובילות בתחומן במגוון רחב של עסקאות והתקשרויות מסחריות, כולל עסקאות מורכבות ובינלאומיות, וביניהם, הסכמי שותפים ובעלי מניות, הסכמי זכיינות, הסכמי מסחור ידע וטכנולוגיה, הסכמי מכירת/רכישת חברות ופעילות, הסכמי שיווק והפצה, הסכמים עם ספקים, יועצים ונותני שירותים, הסכמי מימון, הסכמי אופציות לעובדים ועוד.
 
אחד השלבים החשובים ביותר, עוד לפני שלב החוזה, הוא שלב בדיקת העסקה ובדיקת התקיימותם של התנאים המקדמיים הנחוצים להתקשרות בעסקה. בדיקות אלה יכריעו לגבי כדאיות העסקה המוצעת ומה הם הסיכונים הגלומים בה. משרדנו ייעץ לכם בכל הנוגע לבדיקות הדרושות על מנת להפחית ככל הניתן את סיכוני העסקה.
 
למשרדנו ניסיון רב שנים והכרות מעמיקה עם מגוון רחב של עסקאות מסחריות ומיומנות גבוהה בניסוחם. אנו ננהל עבורכם מו"מ ענייני ונחוש על מנת להבטיח את זכויותיכם ולתת מענה לאינטרסים שלכם.

bottom of page