top of page
Pile of Newspapers

התלבטות נפוצה בקרב יזמים אשר חברו יחד לצורך הקמת מיזם/עסק היא, באיזה אופן להתאגד יחד: האם באמצעות הקמת חברה או, באמצעות הקמת שותפות.

 

במאמר זה נבהיר, על קצה המזלג, מהם ההבדלים המרכזיים בין חברה ובין שותפות וננסה לסייע בהתלבטות הזו. (חשוב לציין כי ישנם הבדלים חשובים נוספים בין חברה ובין שותפות כגון, בנושא העלויות והמיסוי, אולם, לא נתייחס אליהם במאמר זה ואנו ממליצים לבדוק נושאים אלה מול רואה חשבון).

 

אישיות משפטית נפרדת ועצמאית

 

ראשית, נבהיר כי, גם חברה וגם שותפות הן תאגיד. תאגיד הינו גוף בעל אישיות משפטית עצמאית מלאכותית, הכשר להיות בעל זכויות משפטיות ולהתחייב בחבויות משפטיות, באופן עצמאי, בנפרד מהחובות והזכויות של האנשים שייסדו אותו או הפועלים בשמו.

כלומר, גם חברה וגם שותפות יכולות לעשות מכוח עצמן כמעט כל דבר – לחתום על חוזים, לעשות מעשי נזיקין, לתבוע ולהתבע וכיוצ"ב.

 

היווצרות החברה/השותפות

 

יש הבדל מהותי בין חברה ובין שותפות מבחינת ההיווצרות שלהן. חברה קיימת רק מרגע רישומה ברשם החברות. לעומת זאת, שותפות שהוקמה לשם ניהול עסק אמנם חייבת ברישום, אך הרישום אינו מהווה תנאי לקיומה. למעשה, על פי החוק אף אין צורך בהסכם בכתב לצורך קיומה של שותפות ודי בהתנהגות בפועל המעידה על קשרי שותפות. משמעות הדבר היא, שאדם יכול להיחשב כשותף בשותפות, מבלי שהוא אף מודע ומבין כי זהו המצב המשפטי בו הוא נמצא.

חשוב לדעת כי, אי רישום שותפות כאמור זו עבירה פלילית שהעונש בצדה הוא קנס.

 

אחריות בעלי המניות בחברה בע"מ לעומת אחריות השותפים

 

היתרון המרכזי בהקמת חברה בע"מ הוא האחריות המוגבלת של בעלי המניות – כלומר, יש מסך בין החברה ובין בעלי מניותיה ולא ניתן לחייב את בעלי המניות (למעט במקרים חריגים ולמעט במקרה שבו בעל המניות חתם על ערבות אישית לחובות החברה), מעבר לסכום שהם התחייבו להשקיע בחברה. חובות החברה אינם חובות בעלי מניותיה והנכסים הפרטיים של בעלי המניות מוגנים גם מפני החברה וגם מפני צדדים שלישיים.

 

החסינות הזו הניתנת למשקיעים בחברה בע"מ מתמרצת אותם להשקיע הון בחברה והיא למעשה, הזרז לקיומה של פעילות עסקית.

 

בשותפות רגילה, לעומת זאת, אין אחריות מוגבלת ואין הפרדה בין נכסי השותף לנכסי השותפות. כלומר, נושיה של השותפות יוכלו להפרע, במידה ונכסי השותפות לא יספיקו לכיסוי חובותיה כלפיהם, גם מנכסיהם הפרטיים של השותפים. למעשה, הסיכון אף גדול מכך משום, שלא רק שהשותף לוקח סיכון שהוא יתבע באופן אישי בגין פעולותיו שלו, אלא, שיש ערבות הדדית בין השותפים ומעשיו /מחדליו של כל שותף מחייבים את השותפות ואת השותפים האחרים.

 

אורך חיי החברה/השותפות

 

לחברה, כל עוד לא פועלים לפרקה, יש אורך חיים אין סופי. מות בעלי המניות או יציאה של בעל מניות מהחברה, אינו מוביל לסיום חיי החברה.

 

בשותפות, עם עזיבתו או עם מותו של אחד השותפים, השותפות מתפרקת, אלא אם נקבע אחרת בהסכם בין השותפים.

 

עבירות

 

עבירות זו היכולת להעביר את המניות לצדדים שלישיים ובעצם, לממש את המניות. מניה היא נייר ערך סחיר וכמובן שנזילותו של נכס והיכולת לממשו בקלות ובמהירות מהווה יתרון ברור. כאשר אדם משקיע בחברה הוא יודע שיוכל לצאת ממנה ולממש את השקעתו על ידי מכירת המניות, בכל זמן שירצה. נבהיר כי, עניין זה נכון בעיקר כשמדובר בחברות ציבוריות שהמניות שלהן נסחרות בבורסה.

 

כאשר מדובר במניות של חברה פרטית, סחירות המניות נמוכה יותר. זאת משום שככל שהחברה קטנה יותר, כך גדלה חשיבות הזהות הפרסונאלית של בעלי מניותיה, ואז בעלי המניות בחברה יוצרים בתקנון החברה מנגנונים מתאימים המגבילים את יכולת בעלי המניות להעביר מניות לצדדים שלישיים.

 

בשותפות ישנה חשיבות גדולה לזהות הפרסונאלית של השותפים. לכן, העבירות היא אפסית וברובם המכריע של המקרים, לא מאפשרים לשותף למכור את חלקו בשותפות לצד שלישי, ללא הסכמת השותפים האחרים.

 

הבדל בין בעלות לניהול

 

החברה מהווה מפגש בין בעלי הון ובין מנהלי הון. בחברה, בעלי המניות פעמים רבות אינם לוקחים חלק בניהול החברה. כשמדובר בחברה גדולה היא גם לא יכולה להתנהל על ידי בעלי המניות הרבים שלה. בעלי המניות יודעים שאינם צריכים להיות מעורבים בניהול והם ממנים לשם כך גורמים מקצועיים.

 

בשותפות, בדרך כלל, השותפים הם גם המנהלים.

 

שקיפות ומנגנוני בקרה

קיימים מנגנוני בקרה וחובות דיווח מקיפים יותר לחברה מאשר לשותפות. לדוגמא, בשותפות – השותפים מושכים כספים כרצונם, גם אם אין רווחים. בחברה – חלוקת רווחים דורשת החלטה של מוסדות החברה. כמו כן, חברה יכולה לחלק דיבידנד רק אם היא עומדת במבחני הרווח ויכולת הפירעון הקבועים בחוק.

 

סקירה זו הינה כללית ולצורכי מידע בלבד ואין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או תחליף לו.

המידע המוצג במאמרינו הינו מידע כללי ואינו מיועד לספק מענה למקרה ספציפי. וכן, הגם שאנו עושים מאמצים לספק מידע מדויק ככל הניתן, אין באפשרותנו להבטיח כי המידע מלא ו/או עדכני ו/או מדויק. אין האמור במאמרים מהווה המלצה כלשהי או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

bottom of page