top of page

משרדנו מתמחה במגוון ענפי הקניין הרוחני: זכויות יוצרים ומבצעים, סימני מסחר, מדגמים, סודות מסחריים ומוניטין ומעניק ללקוחותיו שירותים משפטיים הן בהיבט ההגנה ואכיפת זכויות הקניין הרוחני, באמצעות רישום וטיפול בהפרת הזכויות על ידי צדדים שלישיים והן בהיבט העסקי של מסחור זכויות הקניין הרוחני, ייצוג בעסקאות ועריכת הסכמי רישיון והסכמי העברת זכויות קניין רוחני.
 

מהו קניין רוחני?

 

קניין רוחני הוא שם כללי לזכויות שונות בנכסים לא מוחשיים שהם פרי רוחו ויצירתו של האדם.

 

דיני הקניין הרוחני מקיפים מספר ענפים נפרדים, כאשר כל ענף נבדל לחלוטין ממשנהו, מבחינת מהות הזכות המוגנת, אופן הקמת הזכות, היקפה וכו' וביניהם:

 

דיני פטנטים – מעניקים הגנה על אמצאות של מוצרים ותהליכים טכנולוגיים.

 

דיני זכויות יוצרים – מעניקים הגנה על יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוסיקליות ואמנותיות, לרבות על יצירות קולנועיות ותוכנות מחשב.

 

דיני מדגמים – מעניקים הגנה על העיצוב התעשייתי של המוצר.

 

דיני סימני מסחר – מעניקים הגנה על מילים, דמויות, סימנים או צלילים המצביעים על מקור של טובין או של שירותים.

 

דיני זכויות מבצעים ומשדרים – מעניקים הגנה על ביצוע...

 

לצד זכויות הקניין הרוחני המסורתיות, ניתן למצוא בדין הגנות גם על סודות מסחריים, מוניטין ובמידה מסוימת, גם על תחרות בלתי הוגנת.

 

לבעל הקניין הרוחני מוענקת הזכות לעשות שימוש בלעדי בפרי עמלו, וכן הוא זוכה להגנה חוקית כנגד ניצול או העתקה של אמצאתו או יצירתו על ידי אחרים.

 

אחת האבחנות בין זכויות הקניין הרוחני היא בין הזכויות הרשומות, שעצם רישומן מקנה את ההגנה עליהן, כגון פטנט, זכויות מטפחים, מדגם רשום, סימן מסחר ובין הזכויות הלא רשומות כגון, זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סודות מסחריים ומוניטין.

 

יותר ויותר גופים עסקיים מכירים בחשיבותו של הקניין הרוחני, המהווה קניין לכל דבר ועניין, וביכולת ל"תרגם" את זכויות הקניין הרוחני לרווחים ולהצלחה עסקית.

 

זכויות הקניין הרוחני הינן נכס סחיר הניתן להעברה. ניתן להעביר את הזכות בשלמותה ולחדול להיות הבעלים של הנכס הרוחני וניתן להעניק לאחר רישיון שימוש בנכס הרוחני תוך שמירת הבעלות בו.

bottom of page