top of page
Towering Skyscrapers

משרדנו מעניק שירותים משפטיים בתחום הנדל"ן וטיפל במאות עסקאות של דירות ונכסים מסוגים שונים ברחבי הארץ.

המשרד מייצג, בין היתר, בעסקאות הבאות:

 

  • עסקאות לרכישת או למכירת דירות מגורים "יד שניה", בתים ומגרשים.

  • עסקאות לרכישת דירות מגורים מקבלנים.

  • עסקאות לרכישת או למכירת נכסים מסחריים.

  • עסקאות שכירות נכסים פרטיים ונכסים מסחריים.

 

המשרד מטפל הן בליווי העסקה והכנת ההסכמים הדרושים והן בהעברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) וברשות מקרקעי ישראל, לרבות רישום ירושה.

 

כמו כן, המשרד מתמחה בהסכמי תכנון ובנייה ובעל ניסיון בליווי פרויקטים של בנייה ובהכנת כל מערך ההסכמים הדרושים לפרויקט, מול המתכננים, היועצים, מנהלי הפרוייקט והקבלנים השונים.

bottom of page